You are currently viewing Zalety obsługi informatycznej dla firm

Zalety obsługi informatycznej dla firm

Zalety obsługi informatycznej dla firm

Informatyczna obsługa firm jakie są koszta przy umowy na Osbługa informatyczna firm firmy?
Kiedy jest potrzebny Osbługa informatyczna firm dla przedsiębiorstwa?

Kiedy firma zleca na zewnątrz operacje IT, usuwa główne wąskie gardło, jednocześnie skupiając się bardziej na swoich podstawowych kompetencjach. Ten rodzaj relacji między dwoma firmami to sytuacja, w której obie strony wygrywają. Outsourcing zmniejsza koszty, pozwala firmie skupić się na jej podstawowej działalności i rozwiązuje problemy z wydajnością.

Lekcje z działu IT firmy Energen

Jedną z największych lekcji płynących z kłopotów działu IT Energen było to, że ważne jest posiadanie solidnej infrastruktury informatycznej. Firma miała trzy różne systemy i tylko jeden z nich był strategiczny. Firma polegała na tym systemie w zakresie analiz sejsmicznych, co pomogło jej osiągnąć przewagę w analizie rezerw.

Energen przekazał w outsourcing zarządzanie komputerami osobistymi i skonsolidował swoje centra danych, ale przejście to było trudniejsze w innych obszarach. Okazało się, że pracownicy techniczni przyzwyczajeni do prowadzenia wewnętrznych operacji działu IT nie byli w stanie zarządzać skomplikowanym kontraktem outsourcingowym. Ponadto firma miała problemy z zatrzymaniem najlepszych pracowników.

W 1992 roku prezes Energen zaczął kwestionować ogromne inwestycje firmy w systemy informatyczne. Firma właśnie obniżyła swoje koszty o 10% w ciągu poprzednich trzech lat dzięki gruntownej restrukturyzacji, ale koszty działu informatycznego wzrosły o 20%. Prezes zdecydował się zrestrukturyzować dział informatyczny firmy, aby obniżyć koszty.

Chociaż firma była w stanie utrzymać koszty na niskim poziomie dzięki opracowaniu elastycznych stawek i dywersyfikacji portfela gazu, stanęła przed wyzwaniami związanymi z deregulacją. Musiała współpracować z agencjami stanowymi i uwolnić swoje usługi dla dużych klientów. Musiała również zmierzyć się z możliwością zwolnienia przepustowości gazociągów przez inne firmy użyteczności publicznej. Doprowadziło to firmę do opracowania nowej, elastycznej struktury stawek, czyli stawki P. Stawka P obniżyła koszty rurociągu dla dużych klientów transportowych, jednocześnie obniżając koszty gazu dla klientów indywidualnych.

Czasowa i materiałowa podstawa zawierania umów

Korzystanie z bazy czasu i materiałów dla umów outsourcingu IT może być dobrym rozwiązaniem dla niektórych projektów. Ten typ umowy pozwala na elastyczność i jest najlepszy dla projektów o zmieniających się wymaganiach lub zmieniających się warunkach rynkowych. Pozwala również na zaangażowanie klienta, umożliwiając mu monitorowanie postępów projektu.

Podstawa czasowo-materiałowa dla umów outsourcingu IT jest bardziej elastyczna niż umowa ze stałą ceną. Nie wymaga ona od klienta ujawnienia zakresu prac. Jednak umowy oparte na czasie i materiałach wymagają od dostawcy zaplanowania projektu i odpowiedniego przygotowania, zarówno pod względem kosztów, jak i czasu. Umowy te mają wiele korzyści, ale mogą również wiązać się z pewnym ryzykiem, zwłaszcza jeśli budżet jest napięty lub potrzebujesz elastyczności w projekcie i zakresie.

Jedną z wad modelu czasu i materiałów jest to, że może być trudniej ustalić oczekiwania i śledzić postępy projektu. Trudno jest również dokładnie oszacować zasoby, więc umowa ze stałą ceną jest często lepszą opcją dla projektów, które trudno jest oszacować, takich jak rozwój oprogramowania. Ten typ umowy zmusza również wykonawcę do pójścia na skróty w celu dotrzymania terminów.

Umowa na czas i materiały jest bardziej elastyczna niż umowa ze stałą ceną, ponieważ klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów materiałów i czasu. Korzyści z tego typu umowy obejmują możliwość pracy nad elastycznymi, długoterminowymi projektami z elastycznymi terminami.

Potrzeba trzeciego zespołu ekspertów technicznych

Trzeci zespół ekspertów technicznych może pomóc firmie uzyskać największą wartość z jej technologii informatycznych. Mogą oni być na bieżąco ze zmieniającymi się technologiami i potrzebami biznesowymi oraz rozumieć nowe sposoby wykorzystania IT. Jednak tylko kilka firm posiada taki zespół. Bez nich, firmy często kończą płacąc znacznie więcej niż powinny za usługi IT dla firm, które otrzymują. Dzieje się tak dlatego, że dostawcy często próbują sprzedać dodatkowe technologie i usługi, które nie są zawarte w podstawowym kontrakcie.

Outsourcing obsługi IT dla firm do dostawcy zewnętrznego może również pomóc w zapewnieniu lepszego bezpieczeństwa IT. Zewnętrzny dostawca usług będzie na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa i może pomóc w zapobieganiu atakom złośliwego oprogramowania i ransomware. Może również przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa IT i właściwego zarządzania pocztą elektroniczną. Mogą również nauczyć Cię właściwego sposobu przechowywania i tworzenia kopii zapasowych plików.

Posiadanie zewnętrznego zespołu wsparcia IT jest również skutecznym sposobem na kontrolowanie kosztów. Nawet jeśli większość pracowników może być dobra w obsłudze komputerów, może nie mieć niezbędnej wiedzy do obsługi bardziej złożonych problemów. Zatrudnienie profesjonalnych ekspertów IT zapewnia, że Twój zespół posiada najbardziej aktualną wiedzę na temat najlepszych praktyk w dziedzinie IT. Zewnętrzny zespół wsparcia informatycznego pozwala również na dostosowanie obciążenia informatycznego do swoich potrzeb.

Koszty outsourcingu

Istnieje kilka czynników, które wpływają na koszty outsourcingu dla firm. Po pierwsze, firmy muszą wziąć pod uwagę bieżące koszty, które ponoszą w celu wypełnienia swoich funkcji biznesowych. Po drugie, firmy powinny rozważyć potencjalne oszczędności, które będą czerpać z outsourcingu funkcji biznesowych. Oszczędności pomogą im uzasadnić decyzję o outsourcingu.

Innym czynnikiem wpływającym na koszty outsourcingu dla firm jest koszt zatrudnienia i szkolenia nowych pracowników. Zatrudnianie pracowników jest przedsięwzięciem ryzykownym i czasochłonnym. Zatrudnienie pracowników wymaga opłacenia pensji i innych świadczeń, a także zamówienia sprzętu biurowego, przestrzeni i oprogramowania. Należy również uwzględnić dodatkowe koszty, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenie pracowników. Ponadto, bieżące koszty zatrudnienia pracowników mogą być siedmiokrotnie wyższe niż koszty zatrudnienia i szkolenia nowej usługi zewnętrznej.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który wpływa na koszt outsourcingu dla firm jest złożoność projektu. Na przykład prosty projekt rozwoju MVP może kosztować nawet 74 000 dolarów, jeśli pracuje nad nim sześć osób. Kolejnym czynnikiem jest doświadczenie i umiejętności. Deweloperzy o wyższym poziomie zaawansowania będą wymagać wyższych kosztów outsourcingu. Pojedynczy programista może kosztować nawet 3 400 dolarów miesięcznie, podczas gdy starszy programista może kosztować nawet 6 400 dolarów miesięcznie.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na koszty outsourcingu dla firm jest stawka płac. W krajach rozwiniętych stawki płac za godzinę pracy są znacznie wyższe niż w krajach rozwijających się. Stanowi to główną zaletę przy rozważaniu offshoringu. Ta przewaga kosztowa jest uzupełniana przez niższe koszty obiektów i podatki od świadczeń pracowniczych.

Usługi w chmurze

Istnieje wiele korzyści z korzystania z zarządzanych usług w chmurze dla firm. Ci dostawcy mają wyspecjalizowane zespoły i narzędzia do obsługi wielu złożoności, które pochodzą z przetwarzania w chmurze. Ponadto oferują skalowalność i wygodę. Oferują również elastyczność w wyborze obszarów usług, które są istotne dla modelu biznesowego i okoliczności przedsiębiorstwa.

Chmura obliczeniowa zmienia sposób prowadzenia biznesu przez firmy. Eksperci przewidują, że do 2020 roku ponad 300 miliardów dolarów przychodów biznesowych będzie pochodzić z tej technologii. W związku z tym przedsiębiorstwa każdej wielkości rozważają migrację do chmury, aby poprawić swoje bezpieczeństwo cybernetyczne i zwiększyć skalę działalności. Jednak większość firm jest nowa w dziedzinie cloud computingu i potrzebuje pomocy we wdrażaniu rozwiązań chmurowych. Dzięki odpowiednim usługom outsourcingu IT firmy mogą skrócić krzywą uczenia się i szybko wdrożyć rozwiązania chmurowe.

Usługi oparte na chmurze zmienią sposób, w jaki firmy wyceniają swoje usługi. W przyszłości klienci będą oczekiwać rozliczeń opartych na „naturalnej jednostce prognostycznej” (NFU), która koreluje z pozycjami przychodowymi nabywcy. Ta zmiana będzie wymagała od firm przepisania swoich starszych aplikacji. Niemniej jednak przejście na usługi oparte na chmurze nie jest pozbawione zagrożeń.

Podczas gdy zarządzanie chmurą może zapewnić skalowalność i elastyczność, jest trudne do zarządzania na małą skalę. Wymaga mieszanki różnych strategii, aby utrzymać płynność działania. Właściwa strategia będzie zależała od rodzaju chmury, branży i rodzaju wykonywanych operacji. Zarządzanie usługami w chmurze może być zniechęcające nawet dla najbardziej zdolnych wewnętrznych zespołów IT.

Potrzeba integratorów systemów

Producenci, którzy planują zainstalować nową linię produktów lub dokonać modernizacji systemu, mogą skorzystać z outsourcingu integracji systemów. W dzisiejszym świecie producenci stoją przed wyzwaniem wyprodukowania większej ilości produktów przy mniejszej ilości pracowników i odpadów. Są również pod presją, aby być bardziej przyjaznymi dla środowiska i prowadzić działalność w sposób zrównoważony. W związku z tym decyzja o outsourcingu integracji systemów ma doskonały sens finansowy i środowiskowy.

Przy outsourcingu IT do strony trzeciej, firmy powinny szukać integratora systemów z doświadczeniem w branży. Te integrasztachety są zazwyczaj poświadczone i certyfikowane, i mają wszystkie relacje z dostawcami niezbędne do wykonania pracy. Będą one również w stanie skutecznie wykorzystać budżet projektu i harmonogram. W wielu przypadkach, organizacje mają wiele integratorów, i to jest najlepsze, aby zatrudnić ten, który może najlepiej pasuje do kultury organizacji i ram technologicznych.

Praca integratora systemów rozpoczyna się zazwyczaj od spotkania z klientem. Integrator ocenia wymagania firmy i na ich podstawie buduje indywidualną architekturę i aplikację. Często integruje on sprzęt, oprogramowanie i infrastrukturę sieciową. Ponadto może zintegrować systemy informatyczne znajdujące się w siedzibie firmy z aplikacjami opartymi na chmurze.

Firmy często posiadają wiele różnych systemów, a te mogą sprawić, że integracja będzie skomplikowana. Ujednolicony system eliminuje podwójne wprowadzanie danych i poprawia dokładność informacji. Dodatkowo, integracja może poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko błędu ludzkiego. Solidna integracja systemów pozwoli zespołowi IT skupić się na zadaniach o wysokiej wartości, a nie na ryzykowaniu integralności danych firmy.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]